Informační portál společnosti Firemní ES&H servis s.r.o.

Portál slouží jako komunikační rozhraní pro klienty společnosti. To je první cíl.
Druhým cílem je poskytnout zjednodušení postupů pro školení zaměstnanců a osob, prostřednictvím e-learningu a dálkového přístupu na základě periodických nebo mimořádných kurzů.
Dále jsou na portálu dostupná data o kvalifikaci společnosti a zaměstnanců, doklady o odborné způsobilosti a další informace potřebné pro plnění smluvních závazků a požadavků.
Po přihlášení lze získat přístup k aktualizovaným seznamům legislativních předpisů a technických standardů ČSN, na které jsou zákazníci společnosti zvyklí.

 

Postup pro registraci nebo přihlášení:

Přihlašovací údaje jsou pro obecné informace poskytnuty zdarma v případě zákaznického závazku, tedy pro paušální smluvní klienty nebo jednorázově.
Kontaktujte emailovou adresu helpdesk@firemniservis.cz nebo některý, z níže uvedených telefonických kontaktů.

 

Informační údaje:

Název: Firemní ES&H servis s.r.o.
Sídlo společnosti: Janáčkova 2517/26, 69501 Hodonín
IČO: 29221072, DIČ: CZ29221072
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66626.


Kontakty na vedení společnosti:

Kontaktní místo, na nějž se lze obrátit s žádostí o pomoc s vyřešením problému.
mobil: +420 732 604 444
email: helpdesk@firemniservis.cz


Jiřina Mikovičová
Jednatel společnosti, prodej ochranných pomůcek a účetnictví.
mobil: +420 605 210 155
email: jirina.mikovicova@firemniservis.cz  Novinky stránek

  Picture of Tomáš Andacký
  Elektronické cigarety na pracovištích
  by Tomáš Andacký - Friday, 7 May 2021, 8:54 AM
   

  Dle §8 zákona č. 68/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek se zakazuje kouřit:

  a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,

  b) v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou ...

  Read the rest of this topic
  (305 words)
  Picture of Tomáš Andacký
  PLS a školení po nouzovém stavu
  by Tomáš Andacký - Thursday, 15 April 2021, 2:31 PM
   

  Pracovně lékařské prohlídky

  Vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek ve vztahu ke krizovým opatřením vlády č. 1049, č. 1291, č. 54, č. 137, č. 206 a č. 315 od 12. dubna 2021

  Usnesením vlády č. 196 byl pro Českou republiku vyhlášen nouzový ...

  Read the rest of this topic
  (1094 words)
  Picture of Tomáš Andacký
  EKOKOM – HLÁŠENÍ O OBALECH 2021
  by Tomáš Andacký - Tuesday, 13 April 2021, 1:20 PM
   

  Obecně

  Tento manuál není kompletním návodem na vyplnění nového formátu hlášení o obalech, ale slouží jako pomůcka pro nejčastější případy využívání obalů u našich klientů.

  Celou presentaci k vyplnění hlášení zpracovanou velmi přehledně EKOKOMEM naleznete na našem informačním portálu ...

  Read the rest of this topic
  (778 words)