Novinky stránek

Periody plynoucí z nových nařízení o provozu VTZ elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích

 
Picture of Vendula Holečková
Periody plynoucí z nových nařízení o provozu VTZ elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích
by Vendula Holečková - Friday, 8 July 2022, 9:19 AM
 

ČinnostLhůta / periodaDle předpisu
VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ PLYNOVÁ
Ověření znalostí obsluhy vyhrazených plynových zařízení I. třídy1 x 3 rokyodst. (6), § 12, NV. č. 191/2022 Sb.
Ověření znalostí obsluhy vyhrazených plynových zařízení II. třídy1 x 5 letodst. (6), § 12, NV. č. 191/2022 Sb.
Zpracovat místní provozní řád plynového zařízenído jednoho měsíce od uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozupísm. b), odst. (3), § 14, NV. č. 191/2022 Sb.
Provozní revize vyhrazeného plynového zařízení1 x 3 rokyodst. (1), § 19, NV. č. 191/2022 Sb.
Provozní revize plynovodu a tlakové úrovni do 4 bar v sídlech1 x 6 letTabulka, příloha č. 4, NV. č. 191/2022 Sb.
Provozní revize plynovodu a tlakové úrovni do 4 bar mimo sídla1 x 6 letTabulka, příloha č. 4, NV. č. 191/2022 Sb.
Provozní revize ostatních plynárenských zařízení1 x 6 letTabulka, příloha č. 4, NV. č. 191/2022 Sb.
Kontrola plynovodu a tlakové úrovni do 4 bar v sídlech1 x rokTabulka, příloha č. 4, NV. č. 191/2022 Sb.
Kontrola plynovodu a tlakové úrovni do 4 bar mimo sídla1 x 3 rokyTabulka, příloha č. 4, NV. č. 191/2022 Sb.
Kontrola ostatních plynárenských zařízení1 x rokTabulka, příloha č. 4, NV. č. 191/2022 Sb.
VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ TLAKOVÁ
Pravidelné prověření odborné způsobilosti obsluhy kotle1 x 3 rokypísm. b), odst. (3), § 24, NV. č. 192/2022 Sb.
Pravidelné prověření odborné způsobilosti obsluhy tlakové nádoby1 x 3 rokyodst. (6), § 24, NV. č. 192/2022 Sb.
Provozní revize tlakové nádoby stabilní1 x rokTabulka, příloha č. 4, NV. č. 192/2022 Sb.
Vnitřní revize tlakové nádoby stabilní1 x 5 letTabulka, příloha č. 4, NV. č. 192/2022 Sb.
Vnitřní revize tlakové nádoby stabilní - byla-li tlaková nádoba mimo provoz po dobu delší než 3 roky-písm. a), odst. (2), § 14, NV. č. 192/2022 Sb.
Tlaková zkouška tlakové nádoby stabilní1 x 10 letTabulka, příloha č. 4, NV. č. 192/2022 Sb.
Provozní revize kotle I. a II. třídy1 x 3 měsíceTabulka, příloha č. 4, NV. č. 192/2022 Sb.
Provozní revize kotle III. a IV. třídy1 x 6 měsícůTabulka, příloha č. 4, NV. č. 192/2022 Sb.
Vnitřní revize kotle1 x rok (u kotlů I. a II. třídy může být prodloužen termín na 2 roky)Tabulka, příloha č. 4, NV. č. 192/2022 Sb.
Vnitřní revize tlakové nádoby stabilní - byl-li kotel mimo provoz po dobu delší než 1 rok-písm. a), odst. (2), § 14, NV. č. 192/2022 Sb.
Tlaková zkouška kotle1 x 10 letTabulka, příloha č. 4, NV. č. 192/2022 Sb.
VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ ZDVIHACÍ
Ověření znalostí obsluhy vyhrazeného zdvihacího zařízení anebo vázání břemen1 x 2 rokyOdst. (6), § 12, NV. č. 193/2022 Sb.
Revize jeřábů skupiny 11 x 4 rokyTabulka č. 1, přílohy č. 2, NV. č. 193/2022 Sb.
Revize jeřábů skupiny 21 x 3 rokyTabulka č. 1, přílohy č. 2, NV. č. 193/2022 Sb.
Revize jeřábů skupiny 31 x 2 rokyTabulka č. 1, přílohy č. 2, NV. č. 193/2022 Sb.
Revize jeřábů skupiny 41 x rokTabulka č. 1, přílohy č. 2, NV. č. 193/2022 Sb.
Zkouška jeřábů skupiny 11 x 8 rokůTabulka č. 1, přílohy č. 2, NV. č. 193/2022 Sb.
Zkouška jeřábů skupiny 21 x 6 rokůTabulka č. 1, přílohy č. 2, NV. č. 193/2022 Sb.
Zkouška jeřábů skupiny 31 x 4 rokyTabulka č. 1, přílohy č. 2, NV. č. 193/2022 Sb.
Zkouška jeřábů skupiny 41 x 2 rokyTabulka č. 1, přílohy č. 2, NV. č. 193/2022 Sb.
Výtahy
Odborná zkouška výtahu určeného k dopravě osob nebo osob a nákladu1x 3 rokyTabulka č. 2, přílohy č. 2, NV. č. 193/2022 Sb.
Odborná zkouška výtahu určeného pouze k dopravě nákladu a malého nákladního výtahu1 x 6 letTabulka č. 2, přílohy č. 2, NV. č. 193/2022 Sb.
Odborná prohlídka výtahu určeného k dopravě osob nebo osob a nákladu v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti kategorie I1 x 3 měsíceTabulka č. 3, přílohy č. 2, NV. č. 193/2022 Sb.
Odborná prohlídka výtahu určeného k dopravě osob nebo osob a nákladu v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti kategorie II1 x 2 měsíceTabulka č. 3, přílohy č. 2, NV. č. 193/2022 Sb.
Odborná prohlídka výtahu určeného k dopravě osob nebo osob a nákladu v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti kategorie I1 x 4 měsíceTabulka č. 3, přílohy č. 2, NV. č. 193/2022 Sb.
Odborná prohlídka výtahu určeného k dopravě osob nebo osob a nákladu v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti kategorie II1 x 3 měsíceTabulka č. 3, přílohy č. 2, NV. č. 193/2022 Sb.
VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÁ
Revize elektrického zařízení v objektech určených pro administrativní činnost1 x 5 letTabulka, přílohy č. 4, NV. č. 190/2022 Sb.
Revize elektrického zařízení v objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení) a lékařské účely1 x 3 rokyTabulka, přílohy č. 4, NV. č. 190/2022 Sb.
Revize elektrického zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnosti více než 200 osob1 x 2 rokyTabulka, přílohy č. 4, NV. č. 190/2022 Sb.
Revize elektrického zařízení - prozatímního zařízení stavenišť1 x 6 měsícůTabulka, přílohy č. 4, NV. č. 190/2022 Sb.
Revize elektrického zařízení - pojízdné a převozné prostředky1 x rokTabulka, přílohy č. 4, NV. č. 190/2022 Sb.
Revize elektrického zařízení v prostorách s nebezpečím požáru a výbuchu1 x 3 rokyTabulka, přílohy č. 4, NV. č. 190/2022 Sb.
Revize elektrického zařízení v prostorách mokrých a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek1 x rokTabulka, přílohy č. 4, NV. č. 190/2022 Sb.
LPS - "hromosvody"
Revize elektrického zařízení - LPS chránící kritické systémy1 x 2 rokyTabulka, přílohy č. 4, NV. č. 190/2022 Sb.
Revize elektrického zařízení - LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení1 x 4 rokyTabulka, přílohy č. 4, NV. č. 190/2022 Sb.


Zdroj : https://www.bozpforum.cz