Novinky stránek

EKOKOM – HLÁŠENÍ O OBALECH 2021

 
Picture of Tomáš Andacký
EKOKOM – HLÁŠENÍ O OBALECH 2021
by Tomáš Andacký - Tuesday, 13 April 2021, 1:20 PM
 

Obecně

Tento manuál není kompletním návodem na vyplnění nového formátu hlášení o obalech, ale slouží jako pomůcka pro nejčastější případy využívání obalů u našich klientů.

Celou presentaci k vyplnění hlášení zpracovanou velmi přehledně EKOKOMEM naleznete na našem informačním portálu společnosti Firemní ES&H servis s.r.o. v sekci novinky (12.4.2021) https://klient.firemniservis.cz/

Vzhledem k tomu, že informace o obalech nemůžeme získat za vás, nejsme schopni vám evidenci vyplnit. Pouze vám můžeme poskytnout poradenství a související informace. Ne všechno samozřejmě víme, takže můžete požádat o radu také přímo Ekokom, a.s.

Dle sdělení EKOKOM první dvě hlášení máte na to, abyste se nový výkaz naučili vypisovat. Mohou v něm být nesrovnalosti.
Pojmy – ČTĚTE!!! DŮLEŽITÉ!!!!

Informace zde uvedené se týkají pouze průmyslových obalů – tzn. , že nedodáváte (neprodáváte) zboží do místa nákupu konečnému uživateli. Průmyslové obaly jsou používány mezi podnikatelskými subjekty (jsou spotřebovány na zakázkách, suroviny a zboží pro vaše zákazníky). Je to nejčastější varianta u našich klientů.

Importovaný obal – obal ke zboží přivezený přes hranice státu (není rozhodující, zda z EU nebo třetí země).

Exportovaný obal – obal ke zboží převezený  přes hranice státu (není rozhodující, zda z EU nebo třetí země).


Opakovaně používané – EUR palety.

Jedno použití – není zajištěno vrácení nebo jiný oběh obalu (v podstatě všechny ostatní obaly).


Předplacené obaly – tyto už váš dodavatel (nebo někdo před ním) již do systému Ekokom zpoplatnil. Tuto informaci musíte získat od svého dodavatele a to písemně např. na faktuře, dodacím listě, smlouvě….= doklad o předplacení.

Vzor tohoto dokladu:

Za obaly od uvedených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-……………..poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM , a.s.

 

Zpoplatněné obaly – ty, které uhradíte vy.


Neplacené obaly (opak předplacených) – tady můžete přenést poplatek na svého zákazníka (odběratele), který uhradí poplatek do Ekokomu za vás. Toto musíte mít písemně potvrzeno např. ve smlouvě.


JDEME VYPLŇOVAT

Co k tomu potřebujeme:

1.    Posoudit materiál obalu (neobsahují nápoje).

a)    Zjistěte si, z jakých materiálů se obal skládá např. dřevěná EUR paleta, folie, kovová aretační páska.

b)    Nově se uvádí informace, z čeho je vyroben - primární materiál nebo recyklát. Např. kartonové krabice jsou vyráběny z již recyklovaného papíru a jeho podíl může být různý. Obsah recyklátu v použitém materiálu zjistíte u výrobce. Pokud tuto informaci nemáte, uvádějte primární.

c)    Ohebnost materiálu: měkké, flexibilní (např. folie, balící papír, polystyrenové kuličky apod.) nebo pevné, duté (např. krabice, sud, bedna..).

d)    Zda se jedná o obal jednorázový (to je většina) nebo opakovaně použitelný (EUR paleta).

 

2.    Najít si ty správné listy.

Nejprve si musíme uvědomit jaké doklady k obalům máme. jsou tři  možnosti:

A.    zpoplatněné (zaplatíte vy), = modré listy

B.    obaly předplacené (máme doklad, že je už zaplatil dodavatel), = oranžové listy

C.   neplacené (máme smlouvu, že je zaplatí odběratel) = hnědé listy

Nejčastější bude varianta A, pro kterou je uveden podrobný postup. Pokud použijete další možnosti, evidence se vyplňuje velmi podobně jen na jiných listech (viz barvy).

Vždy vyplňujeme sloupce průmyslové obaly.

 

Přehled jednotlivých listů hlášení:3.    Vyplnit evidenci

Evidence se vede na obaly do vaší firmy vstupující i vystupující.

Vstupující = importované nebo nakoupené v ČR (se zbožím nebo samostatný obalový materiál). U nakoupených v ČR je buď už dodavatel předplatil nebo je povinnost na nás.

Vystupující = prodané se zbožím buď v ČR nebo export. Nebo jsme povinnost zpoplatnění převedli na odběratele.

 

Varianta A – zpoplatněné.

a)    importované = přivezené  na území ČR spolu se zbožím od dodavatele.

LIST J1-3 pro jednorázově použitelné

LIST O1-3 pro opakovaně použitelné

se vyplňujete

-       „ neobsahuje nápoje“.

-       Použijte sloupec „Importované do ČR“,

-       Použijte řádek příslušného materiálu

 

b)    Nakoupené v ČR se zbožím a vyrobené, které uvádíte na trh. Jsou zde uvedeny všechny obaly, které jste nakoupili se zbožím (většinou se z nich stanou odpady) a obaly, které jste se zbožím předali odběratelům.

Poznámka: můžete nakoupit např. stretch folii v 1. čtvrtletí, uvedete ji do evidence tohoto čtvrtletí, a i když ji budete spotřebovávat třeba celý rok i déle, už ji dál neevidujete. Druhá možnost je, rozpočítávat tuto stretch folii na každý zabalený výrobek. Doporučujeme používat první variantu.

Vyplňuje se stejně jako importované (stejné LISTY J1-3, O1-3) jen se uvedou do sloupce „vyrobené, nakoupené v ČR“.

c)    exportované – předané se zbožím přes hranice ČR (šedé listy)

Vyplňuje se stejným způsobem jak varianta A jen se použijí LISTY J4 pro jednorázové, O4 pro opakovaně použitelné.

 

VARIANTA B obaly předplacené (máme doklad, že je už zaplatil dodavatel), = oranžové listy

Vyplňuje se stejným způsobem jak varianta A jen se použijí LISTY J2 pro jednorázové, O2 pro opakovaně použitelné.

 

VARIANTA C neplacené (máme smlouvu, že je zaplatí odběratel) = hnědé listy

Vyplňuje se stejným způsobem jak varianta A jen se použijí LISTY J3 pro jednorázové, O3 pro opakovaně použitelné.

 

4.    Poslat výkaz

Zasílání zůstává stejné = vykazy@ekokom.cz