Novinky stránek

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 
Picture of Vendula Holečková
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
by Vendula Holečková - Tuesday, 26 April 2022, 1:50 PM
 

28. duben patří každoročně od roku 2003 obětem pracovního úrazu či nemoci z povolání. Tento den je oficiálně nazýván jako "Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" a vyhlásila ho Mezinárodní organizace práce. Tento den je jakousi vzpomínkou na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce. Podporují ho světové organizace.

Při práci nebo na následek pracovního úrazu či nemoci z povolání každoročně zemře více lidí, než je po stejnou dobu zabito ve válečných konfliktech. K naší lítosti k nim dochází i přes sílící snahy o rozvoj a uplatnění preventivní bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích. Obětem pracovních úrazů a nemocí z povolání a lidem zraněným při práci je už tradičně věnován Mezinárodní vzpomínkový den. Po celém světě se 28. dubna, kdy se slaví Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i v dalších dnech konají nejrůznější vzpomínkové akce – shromáždění, semináře, konference, ceremoniály apod., na uctění památky všech, kdo se zranili při práci nebo při práci ztratili své životy.

Mezinárodní organizace práce (česká zkratka "MOP", anglická zkratka "ILO" - International Labour Organization) je specializovaný projekt OSN (Organizace spojených národů), jehož posláním je prosazování a podporování sociální spravedlnosti a pracovních práv, které jsou uznávané v mezinárodním měřítku. 

Věnuje se tomu, aby každý člověk měl příležitost získat slušnou a produktivní práci za podmínek svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti. MOP byla založena v roce 1919 ve Versailles.

Světové statistiky bezpečnosti práce

Čísla jsou dle statistik "ILO" opravdu vysoká. Špatné praktiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zatěžují ekonomiku dle odhadu 4 procenty světového hrubého domácího produktu ročně.

Každý rok

  • Každý rok na celém světě přijde o život na základě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání asi 2,3 miliony mužů a žen (cca 6 300 lidí denně).
  • Každý rok se na celém světě stane zhruba 317 milionů pracovních úrazů (cca 868 tisíc pracovních úrazů denně).
  • Každý rok se na celém světě eviduje zhruba 160 milionů nemocí z povolání.

Každých 15 vteřin

  • Každých 15 vteřin zemře jeden pracovník na následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
  • Každých 15 vteřin dojde k 153 pracovních úrazů.


Zpracovala : Vendulka Holečková