Novinky stránek

Vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání

 
Picture of Vendula Holečková
Vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
by Vendula Holečková - Monday, 25 April 2022, 2:37 PM
 

Vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání

Nová vyhláška č. 38/2022 Sb., byla zveřejněna dne 25.02.2022 ve Sbírce zákonů. Účinnost je od 01.03.2022.

Nová vyhláška zrušila dosavadní vyhl. č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. Starou vyhlášku č. 194/2013 Sb., i bez toho, nešlo po novele energetického zákona, v praxi uplatnit. K nové vyhlášce č. 38/2022 Sb., by v průběhu tohoto roku měl přibýt nový předpis, který bude řešit kontrolu klimatizačních systémů. Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, sice stále platí, ale je to s ní jako s již zrušenou vyhláškou č. 194/2013 Sb.,  nejde v praxi uplatnit.

Vyhláška č. 38/2022 Sb., provádí některá ustanovení k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energiemi. Mění způsob kontrol systému vytápění budov nad 70 kW výkonu (bez ohledu na zdroj energie).

Vyhláška stanovuje:

-        §3 způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání:

Jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.

-        §4 rozsah, četnost a způsob provádění kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání:

Kontrola systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání nově uvedeného do provozu musí být provedena do 3 let od uvedení do provozu.

Následná kontrola systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání musí být kontrola prováděna pravidelně, a to nejméně jednou za 5 let.

-        §5 způsob provádění kontroly systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání.

Kontrola systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání obsahuje hodnocení :

a) dimenzování podle § 6 a

b) provozních parametrů podle § 7.

-        §8 vzor a obsah zprávy o kontrole systému vytápění

-        §9 požadavky na automatizační a řídicí systém budovy.

-        §11 přechodná ustanovení

Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce zajistí kontrolu systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání podle této vyhlášky, a to nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy do 1.3.2023.

V případě kontroly kotle a rozvodů tepelné energie provedené podle vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, od které uplynulo více než 5 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zajistí vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce kontrolu systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání podle této vyhlášky do 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

-          Kontroly může provádět pouze energetický specialista na základě oprávnění činnosti dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi.


Vypracoval : Martin Hlaváč