Novinky stránek

Se změnami zákona 250/2021 a Vyhlášek pro vyhrazená technická zařízení se nově požaduje

 
Picture of Vendula Holečková
Se změnami zákona 250/2021 a Vyhlášek pro vyhrazená technická zařízení se nově požaduje
by Vendula Holečková - Wednesday, 22 March 2023, 9:58 AM
 


https://www.ticr.eu/inpage/dotazy-a-odpovedi-tmp/


Osvědčení potřebujete, pokud chcete provádět revize na vyhrazených technických zařízeních (tlaková, plynová, elektrická, zdvihací) anebo pokud chcete provádět práci topiče či montéra plynových zařízení. Při prověřování odborné způsobilosti fyzických osob je prováděna zkouška, která je písemná a ústní. Úhrada poplatku za prověření odborné způsobilosti fyzických osob je prováděna žadatelem, předem výhradně bezhotovostně. Dnem doručení žádosti o provedení zkoušky je zahájeno správní řízení. TIČR žadateli zašle Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky včetně výše poplatku. Osvědčení je vydáváno po úspěšně vykonané zkoušce. Jeho platnost je 5 let ode dne vydání.

 

Oprávnění potřebujete, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba a chcete provádět práce (montáž, opravy, revize nebo zkoušky) na vyhrazených technických zařízeních.  Prověření odborné způsobilosti zahajuje pobočka TIČR na základě žádosti o provedení zkoušky organizace nebo podnikající fyzické osoby. Žádost o provedení zkoušky žadatel zašle prostřednictvím webového formuláře, který je uveden na www.ticr.eu. Pokud žádost o provedení zkoušky obsahuje základní odborné náležitosti pro zahájení prověření odborné způsobilosti k vydání oprávnění, je písemně žadateli oznámeno datum zahájení šetření, rozsah a výše poplatku. O každém provedeném šetření odborné způsobilosti je vystaven protokol, ve kterém jsou konstatovány a zhodnoceny všechny zjištěné skutečnosti. Závěrem tohoto protokolu je jednoznačně zhodnocen výsledek šetření z hlediska splnění či nesplnění požadavků pro vydání oprávnění.

 

Týká se vás to, pokud:

Osvědčení potřebujete, pokud chcete provádět revize na vyhrazených technických zařízeních (tlaková, plynová, elektrická, zdvihací) anebo pokud chcete provádět práci topiče či montéra plynových zařízení.

 

Oprávnění potřebujete, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba a chcete provádět práce (montáž, opravy, revize nebo zkoušky) na vyhrazených technických zařízeních.


zdroj:TIČR