Novinky stránek

Elektronické cigarety na pracovištích

 
Picture of Tomáš Andacký
Elektronické cigarety na pracovištích
by Tomáš Andacký - Friday, 7 May 2021, 8:54 AM
 

Dle §8 zákona č. 68/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek se zakazuje kouřit:

a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,

b) v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

d) v dopravním prostředku veřejné dopravy,

e) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,

f) ve škole a školském zařízení,

g) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,

h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,

i) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,

j) ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,

k) ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,

l) v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.

 

Dále v §8 tohoto zákona je uvedeno, že se zakazuje používat elektronické cigarety v místech uvedených v odstavci 1 písm. a) až j), s výjimkou prostor, na které se zákaz kouření nevztahuje.

 

Závěr:

Na kouření elektronických cigaret (Iqos, e-cigarety atd.) se přihlíží stejně jako na klasické tabákové cigarety. Z tohoto důvodu se na kouření elektronických cigaret nevztahuje žádná výjimka a je nutno dodržovat dané zákazy §8 zákona č. 68/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.